Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Wie werken er op de PanDapolikliniek?

  • IMG_7410.JPG

  • IMG_7414.JPG


Wie werken er op de PanDapolikliniek?

  • PanDaverpleegkundige/neonatologieverpleegkundige
  • Kinderarts/neonatoloog
  • Kinderfysiotherapeut
  • Prelogopedist
  • Maatschappelijk werker
  • Diëtist
  • Pedagogisch hulpverlener

PanDaverpleegkundige

Als PanDaverpleegkundige kijken we naar de gezondheid van u en uw kind. Voeding is hierbij een heel belangrijk onderdeel. Het is van belang dat uw kind de juiste voeding en hoeveelheid krijgt. Uw kind kan last hebben van de voeding. Dit merkt u door harde ontlasting, spugen of spruw. Dan proberen wij deze problemen te verhelpen. Ook bij het geven van borstvoeding kunnen er problemen zijn. We kunnen u helpen door goede adviezen te geven. Ook kunnen we de lactatiekundige vragen om u te helpen. Daarnaast kijken we naar de groei en ontwikkeling. Het gewicht, lengte en schedelomtrek schrijven we op in een groeicurve. Zo volgen we nauwkeurig de groei en bespreken dit met u. Wat we ook erg belangrijk vinden is om u als ouder zelfvertrouwen te geven in de zorg voor uw kind. We proberen u daarin zoveel mogelijk te helpen. Zo ontstaat er weer een goede balans om te genieten van uw kind. Wij blijven uw kind zien in de eerste 10 weken na de à terme leeftijd op de PanDapoli.


Kinderarts/Neonatoloog

De kinderarts volgt de groei, ontwikkeling en conditie van uw kind. De kinderarts is medisch eindverantwoordelijk. Bij ieder bezoek vraagt de kinderarts hoe het met uw kind gaat en bespreekt de klachten. Vervolgens onderzoekt de arts uw kind lichamelijk. Deze overlegt altijd met de andere teamleden. Als het nodig is, verwijst de kinderarts uw kind door naar andere specialisten. Het kan dan gaan om een oogarts, KNO arts, revalidatiearts etcetera.


Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut beoordeelt uw kind op specifieke motorische problemen en begeleidt u hierin. Als uw kind zich anders ontwikkelt heeft dit vaak te maken met de prematuriteit/dysmaturiteit. Het kan ook veroorzaakt zijn door complicaties. Motorische onrust en het overstrekken zijn voorbeelden die we vaak zien bij te vroeg geboren kinderen. De kinderfysiotherapeut onderzoekt de kinderen op verschillende motorische ontwikkelingsleeftijden en bekijkt de kwaliteit van bewegen. Samen met u bekijkt ze welke manieren uw kind gebruikt om zijn omgeving te onderzoeken en hoe ze u en uw kind hierin kunnen ondersteunen. Doordat zij regelmatig kinderen controleren, hebben zij een goed beeld van de motorische ontwikkeling. Er kan vroegtijdig extra kinderfysiotherapeutische begeleiding ingeschakeld worden.


Logopedist

Bij te vroeg geboren en zieke kinderen kan het (leren) borst en/of flesdrinken anders verlopen. De logopedist begeleidt daarom het drinken van uw kind. Ook volgen we de verdere ontwikkeling van het eten en drinken, zoals het leren eten van een lepel en het kauwen. Daarnaast richt de logopedist zich op de communicatieve ontwikkeling van uw kind. De spraak-/taalontwikkeling brengen we in kaart. Zo nodig geven we adviezen en begeleiding.


Medisch maatschappelijk werk

De medisch maatschappelijk werker kan samen met u terugkijken op de opname. We doen dit zodat u deze periode emotioneel kunt verwerken. Het is onze ervaring dat een vroeggeboorte en opname veel indruk maakt op u. Het gaat dan om zowel de periode die achter de ouders ligt maar ook over de toekomst. Het besef wat er allemaal gebeurd is, komt vaak pas achteraf. Ook heeft u vaak op praktisch gebied behoefte aan informatie. We plannen bij de PanDapolikliniek in ieder geval één afspraak bij het medisch maatschappelijk werk. Daarna bepaalt u zelf of u nog een vervolgafspraak wilt maken.


Diëtist

De diëtist adviseert en begeleidt bij problemen en vragen rondom voeding en groei. In de overgang van borst- of flesvoeding kunnen we helpen met de keuze voor bijvoeding. Ook helpen we u als uw kind misschien overgevoelig is voor bepaalde voedingsstoffen. De voedingsbehoefte van een te vroeg geboren en/of ziek kind is vaak hoger dan die van op tijd geboren kinderen. Zeker in een periode van inhaalgroei. Problemen bij de voeding kunnen ervoor zorgen dat uw kind niet voldoende groeit. Bij de gecorrigeerde leeftijd van 1 jaar controleren we de voeding en groei. Zo beoordelen we of uw kind een goed eetpatroon voor zijn/haar leeftijd heeft en kan u advies geven.


Pedagogisch hulpverlener

Heeft u vragen en problemen over het gedrag van uw kind? Dan kunt u terecht bij de pedagogisch hulpverlener. Zij kan u helpen hoe u hiermee om moet gaan. De overgang van het ziekenhuis naar huis is groot. Het vinden van een nieuw ritme met elkaar als gezin kost vaak enige tijd. Ook de eventuele broertjes en zusjes moeten hier aan wennen. Zij kan u antwoord geven op vragen over het ritme van slapen en wakker zijn Maar ook hoe dat u om kunt gaan met onrustig gedrag of het huilen van uw kind. Uw kind ontwikkelt zich verder en daarbij verandert het gedrag. De pedagogisch hulpverlener kan hierin met u meedenken.


<< Terug naar de onderwerpen