Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Pandapolikliniek

Wat doen we bij de PanDapolikliniek?
Bij de PanDapolikliniek richten we ons op de nazorg van de te vroeg geboren

kinderen (prematuur) of kinderen die te weinig wegen bij de geboorte (dysmatuur).

Bij deze kinderen kan het zijn dat er mogelijk problemen in de motorische,

de spraak-taal of de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn. Sociaal-emotionele

ontwikkeling is de manier waarop uw kind omgaat met u of andere kinderen. Maar

ook hoe uw kind hierop reageert en hoe het zich erbij voelt.

Wij willen deze ontwikkelingsproblemen op tijd ontdekken en goede hulp bieden.

We doen dit samen met de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken

naar de zorg voor de normale ontwikkeling en naar de omgeving van uw kind.

Jeugdgezondheidszorg zorgt ook voor de vaccinaties. Ook kunt u praktische vragen

stellen, zoals het combineren van de zorg van uw kind en de thuissituatie.

Samen met het consultatiebureau

Bij de Pandapolikliniek werken we nauw samen met de Jeugdgezondheidszorg

(consultatiebureaus) uit de regio. We zorgen er zo voor dat de zorg van onder

andere het consultatiebureau en die van de Pandapolikliniek op elkaar zijn afgestemd.

Wanneer komt uw kind naar de Pandapoli?
Kinderen die geboren zijn onder de 32 weken zwangerschap of een geboortegewicht

hebben van lager dan 1500 gram.

Wie werken er?
Er werken mensen met verschillende opleidingen en achtergronden bij de

pandapolikliniek. Op deze manier kunnen we de zorg voor uw kind goed op elkaar

afstemmen en combineren.

Ons team bestaat uit:

 • Kinderarts/ Neonatoloog
 • PanDaverpleegkundige
 • Kinderfysiotherapeut
 • Prelogopedist
 • Maatschappelijk werker
 • Pedagogisch hulpverlener
 • DiĆ«tist
 • Secretaresse

  Bij Jeugdgezondheidszorg werken:
 • Jeugdarts
 • Consultatiebureau-assistente
 • Jeugdverpleegkundige

  Gecombineerde zorg
  Op de PanDapolikliniek proberen we de zorg rond uw kind zo goed mogelijk te combinerenen af te stemmen. Op woensdag morgen hebben we spreekuur van 08.00 tot 11.30 uur. U hoort van de secretaresse hoe laat we u en uw kind verwachten. U krijgt vooraf een uitnodiging per post voor de precieze tijden.Uw kind wordt elk polikliniekbezoek gezien door twee tot vier specialistische zorgverleners. Dit overlegt u samen met de PanDaverpleegkundige. Na uw bezoek bespreekt het team haar bevindingen in een multidisciplinair overleg. De vragen of problemendie zijn besproken, koppelen we dezelfde week aan u terug. De afspraken voor het consultatiebureau zijn afgestemd met die voor het ziekenhuisbezoek. De medewerkersvan ziekenhuis en Jeugdgezondheidszorg weten elkaar gemakkelijk te vinden.Wij vinden het belangrijk om uw kind met regelmaat te zien. Hiervoor hebben we schema's gemaakt. Wij vragen u om tien minuten van tevoren aanwezig te zijn. Houdt u rekening met deze geplande afspraken.

  PanDaklapper
  Wanneer we uw kind gaan volgen op de Pandapolikliniek, ontvangt u van ons van tevoren de speciale informatieklapper de PanDa-klapper. Hierin kunt u alle informatiedie u van ons krijgt bewaren. Neem deze klapper bij elk bezoek aan de polikliniek mee.Ook bij een bezoek aan de consultatiearts en huisarts en bij een ziekenhuisopname.Zo blijft alle informatie over uw kind goed bij elkaar.

  Heeft u nog vragen?
  Als u vragen heeft, kunt u bellen naar de poilikliniek Kindergeneeskunde via telefoonnummer:(073) 553 23 04 of mail naar: pandakindergeneeskunde@jbz.nl.Voor meer informatie kijkt u op www.jbz.nl

<< Terug naar de onderwerpen