Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Tolkentelefoon

Wanneer Nederlands niet uw moedertaal is en u de arts en/of verpleegkundige niet verstaat en begrijpt, kan dit een probleem voor u zijn. Wanneer u graag meer wilt weten over ziekte en/of behandeling van uw kind, dan kunt u een gesprek met uw arts en/of verpleegkundige aanvragen.


Dit gesprek kan via een "tolkentelefoon" door een tolk vertaald worden. De verpleeg­kundi­ge van de afdeling kan voor u bij het Tolk- en Vertaal­cen­trum Nederland gratis een tolk inscha­ke­len.


Telefonisch tolken is een eenvou­dige manier om proble­men met de taal tussen u en uw anders­talige ge­sprekspartner op te lossen. Een groot voordeel is verder dat de anoni­miteit van u ten opzichte van de tolk gewaarborgd blijft.


In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een "tolkentelefoon" aanwezig. De tolkentelefoon is een telefoontoestel met de mogelijkheid om 'handenvrij' te telefone­ren. Hierbij hoeft u niet steeds de hoorn aan de arts/verpleegkundige door te geven. Elk woord dat wordt gezegd is zowel voor de tolk, als voor degene(n) die aan het gesprek deelnemen goed en duidelijk verstaanbaar.


<< Terug naar de onderwerpen