Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Patiëntenverenigingen


De Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen is een vereniging voor ouders van couveusekinderen en verzorgt onder andere de ouderbegeleiding. Op de afdeling vindt u hierover een informatiefolder. De vereniging kent een landelijk bestuur, een informatiecentrum, een telefoondienst en verspreid over het land, een 20-tal regiogroepen. De landelijke telefoondienst is bereikbaar voor advies voor allen die met couveusekinderen en hun ouders te maken hebben.


Voor de regio ‘s-Hertogenbosch kunt u altijd terecht bij een regionaal contactpersoon. Ouders wordt dan de gelegenheid geboden uitgebreid met een lotgenoot over de eigen situatie te praten.


Vereniging van Ouders van Couveusekinderen VOC
Debbie Klerks
E-mail: debbieklerks@hotmail.com
Is het best bereikbaar na 20.00 uur en belt terug als u de voicemail inspreekt.

Telefoon: 06-3801 0042
E-mail: info@couveuseouders.nl
Internetadres http://www.couveuseouders.nl

Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen NVOM
Telefoon: 036 531 804
E-mail info@nvom.net
Internetadres: http://www.nvom.net  


Vereniging Kind en Ziekenhuis
Telefoon: 078 614 63 61
E-mail: kind.en.ziekenhuis@worldonline.nl
Internetadres: http://www.kindenziekenhuis.nl  


Contactpersoon regio ‘s-Hertogenbosch:        
Mw. M. van Oirschot - Korsten
telefoon: (073) 521 44 84


<< Terug naar de onderwerpen