Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

legitimatieplicht

In een ziekenhuis of zorginstelling moet u zich altijd kunnen legitimeren. Dit is wettelijk verplicht voor iedereen; ook voor kinderen (vanaf de geboorte). Ziekenhuizen zijn verplicht vóór uw eerste afspraak uw legitimatiebewijs te controleren en uw burgerservicenummer (BSN) te registreren.

Wat moet u doen?

Ga vóór uw eerste afspraak in het ziekenhuis naar de balie Patiëntenpassen. Daar laat u uw geldige legitimatiebewijs zien (een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingenkaart). De medewerker controleert uw gegevens en registreert uw BSN. U krijgt dan een patiëntenpas van het JBZ.

Waarom registreren wij uw BSN?

De legitimatieplicht in de zorg is ingevoerd om misbruik met zorgpassen tegen te gaan. Een onverzekerde die gebruik maakt van een gestolen, gehuurde of geleende zorgpas maakt misbruik van een zorgverzekering. Hij of zij betaalt immers geen premie. Ook werkt deze vorm van fraude de kans op medische fouten in de hand. De patiënt wordt namelijk aangezien voor iemand anders, met een ander medisch dossier. Het ziekenhuis mag daarom de rekening voor uw behandeling alleen doorsturen naar uw zorgverzekering als uw BSN is geregistreerd.

Legitimatieplicht geldt ook voor kinderen jonger dan 14 jaar!

Volgens de wet moet iedereen van 14 jaar en ouder zich kunnen legitimeren. In de zorg geldt deze legitimatieplicht zelfs vanaf de geboorte. Ouders moeten voor hun minderjarige kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben. Een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van de ouder kan worden gebruikt ter legitimatie van het kind. Deze ouder moet dan mee naar de arts of het ziekenhuis, om het kind te kunnen identificeren. Kinderen kunnen echter sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving in een geldig paspoort kan nog wel gebruikt worden als legitimatie in de zorg.


<< Terug naar de onderwerpen