Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Klachten

Misschien bent u niet tevreden over de wijze waarop uw kind wordt behandeld of verzorgd. Neemt u in dat geval contact op met de arts, de Pedagogisch hulpverlener, verpleegkundige of het hoofd van de afdeling. Het is beter uw klachten kenbaar te maken, dan er mee rond te blijven lopen.


Wanneer u, om welke reden dan ook, het moeilijk vindt om uw klacht met de arts, of met het verpleeg­kun­dig personeel te bespreken, kunt u ook terecht bij een van de klachtenfunctionarissen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij kan u advies geven en zo nodig zal zij samen met u probe­ren een oplossing te vinden. Op uw verzoek kan zij samen met u een gesprek aangaan met de mede­werkers van het zieken­huis of met de behandelend specia­list.


Als u bemiddeling bij een klacht niet zinvol vindt, of als dit niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie brengt over de behandelde klachten advies uit aan de Raad van Bestuur.


De klachtenfunctionaris is te bereiken via telefoon­nummer (073) 553 26 39 of (073) 553 65 75.


Download de folder: Als_u_klachten_heeft.pdf


<< Terug naar de onderwerpen